Przyłącza i sieci

Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej sieci wraz z przyłączami w poniższym zakresie: sieci i przyłącza wodociągowe, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, sieci i przyłącza ciepłownicze.   Każdy projekt dostosowujemy do rzeczywistych oczekiwań Inwestora, jego możliwości finansowych oraz warunków miejscowych usytuowania inwestycji.   Poniżej przedstawiamy kilka pojęć: …

Klimatyzacja i wentylacja

Projekt instalacji wentylacji lub klimatyzacji składa się z:   1. Opisu technicznego Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów instalacji wentylacji/klimatyzacji zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności od wymagań zawierane są również założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń wraz z uzasadnieniem doboru, rodzaju i …

Zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

Wykonujemy projekty zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych: instalacja kanalizacji sanitarnej (również przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), instalacja kanalizacji deszczowej (również rozsączanie, zbiorniki wody deszczowej), instalacja wodociągowa.   Projekt instalacji wod-kan składa się z: 1. Opisu technicznego Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów projektowanych instalacji sanitarnych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności …

Pompy ciepła

Oferujemy projekty instalacji z branży sanitarnej z wykorzystaniem pomp ciepła.   Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne związane z dostarczeniem ciepła do instalacji ogrzewczej oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Każdy projekt dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb rodziny lub obiektu, dla którego projektujemy instalacje. Ma to ma wpływ nie tylko …

Instalacje solarne

Oferujemy projekty instalacji z branży sanitarnej z wykorzystaniem energii słonecznej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne związane z dostarczeniem ciepła do instalacji ogrzewczej oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Każdy projekt dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb rodziny lub obiektu, dla którego projektujemy instalacje. Ma to ma wpływ nie tylko na …

Instalacje wewnętrzne: woda, powietrze i gaz.

Instalacje wewnętrzne to zespół instalacji budowlanych wewnątrz  budynku, dotyczące  takich mediów jak: woda, powietrze i gaz. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej instalacji z branży sanitarnej w poniższym zakresie: instalacja zimnej wody, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja cyrkulacji, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja gazowa.   Każdy …

Węzły cieplne i kotłownie

Wykonujemy projekty węzłów cieplnych oraz kotłowni   Projekt węzła cieplnego lub kotłowni składa się z: 1. Opisu technicznego Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów projektowanego węzła cieplnego lub kotłowni zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności od wymagań zawierane są również założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych …

Wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne

Wykonujemy projekty wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych: instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja zimnej wody, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja cyrkulacji.   Projekt instalacji wod-kan składa się z: 1. Opisu technicznego Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów projektowanych instalacji sanitarnych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności od wymagań zawierane są również założenia przyjęte do obliczeń …