Klimatyzacja i wentylacja

Projekt instalacji wentylacji lub klimatyzacji składa się z:

 

1. Opisu technicznego
Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów instalacji wentylacji/klimatyzacji zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności od wymagań zawierane są również założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń wraz z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.

2. Części graficznej
Część graficzna w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości instalacji zawiera rzuty, rozwinięcie, aksonometrię instalacji wentylacji/klimatyzacji wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia technicznego, umożliwiając użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.