Wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne

Wykonujemy projekty wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych:

  • instalacja kanalizacji sanitarnej,
  • instalacja zimnej wody,
  • instalacja ciepłej wody użytkowej,
  • instalacja cyrkulacji.

 

Projekt instalacji wod-kan składa się z:

1. Opisu technicznego
Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów projektowanych instalacji sanitarnych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności od wymagań zawierane są również założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń wraz z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.

2. Części graficznej
Część graficzna w zależności od wymagań zawiera rzuty i rozwinięcia projektowanych  instalacji wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia technicznego, umożliwiając użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.