Węzły cieplne i kotłownie

Wykonujemy projekty węzłów cieplnych oraz kotłowni

 

Projekt węzła cieplnego lub kotłowni składa się z:

1. Opisu technicznego
Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów projektowanego węzła cieplnego lub kotłowni zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności od wymagań zawierane są również założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń wraz z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.

2. Części graficznej
Część graficzna w zależności od wymagań zawiera rzuty, rozwinięcia i schematy technologiczne projektowanej instalacji wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia technicznego, umożliwiając użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 

Uwaga:

  • do każdego projektu podchodzimy indywidualnie,
  • zakres projektu uzgadniamy ze Zleceniodawcą,
  • w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości obiektu budowlanego faktyczny opis techniczny, zestawienie rysunków oraz elementy wyposażenia technicznego mogą być  inne od wyżej wymienionych,
  • dokumentacja projektowa zawiera kopie uprawnień projektantów oraz zaświadczenia o przynależności do izby branżowe