Instalacje wewnętrzne: woda, powietrze i gaz.

Instalacje wewnętrzne to zespół instalacji budowlanych wewnątrz  budynku, dotyczące  takich mediów jak: woda, powietrze i gaz.

Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej instalacji z branży sanitarnej w poniższym zakresie:

  • instalacja zimnej wody,
  • instalacja ciepłej wody użytkowej,
  • instalacja cyrkulacji,
  • instalacja kanalizacji sanitarnej,
  • instalacja centralnego ogrzewania,
  • instalacja wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacja gazowa.

 

Każdy projekt dostosowujemy do rzeczywistych oczekiwań Inwestora, jego możliwości finansowych oraz warunków miejscowych usytuowania inwestycji.