Centralne ogrzewanie

Wykonujemy projekty centralnego ogrzewania w zakresie:

  • ogrzewania grzejnikowego,
  • ogrzewania płaszczyznowego,
  • ogrzewania powietrznego,

Projekt instalacji centralnego ogrzewania składa się z:

1. Opisu technicznego
Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności od wymagań zawierane są również założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń wraz z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.

2. Części graficznej
Część graficzna w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości instalacji zawiera rzuty i rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia technicznego, umożliwiając użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.